شماره تماس : 09120592060
موقعیت
سال ساخت
سایز گاراژ
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های رزرو شبانه ویلا

فیلتر
مرتب سازی توسط

ویلا رزرو شبانه استخردار

800,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
800,000 تومان
1,100,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
5 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع

ویلا رزرو شبانه استخردار

800,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
800,000 تومان
1,200,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع

ویلا رزرو شبانه ساحلی

600,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
600,000 تومان
850,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

ویلا رزرو شبانه استخردار

700,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
700,000 تومان
900,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
2 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع

ویلا رزرو شبانه جنگلی

500,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
500,000 تومان
800,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

ویلا رزرو شبانه استخردار

700,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
700,000 تومان
1,000,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

ویلا رزرو شبانه استخردار

1,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
1,000,000 تومان
1,500,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
5 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع

ویلا رزرو شبانه استخردار

800,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
800,000 تومان
1,200,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع

ویلا رزرو شبانه ساحلی

700,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
700,000 تومان
1,200,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

ویلا رزرو شبانه استخردار

400,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
400,000 تومان
700,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع

ویلا رزرو شبانه ساحلی

600,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
600,000 تومان
800,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

ویلا رزرو شبانه استخردار

450,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
450,000 تومان
700,000 تومان / آخر هفته و روزهای تعطیل
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
1 2 3