شماره تماس : 09120592060
موقعیت
سال ساخت
سایز گاراژ
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان ساحلی

380,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع

آپارتمان

730,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 115 متر مربع
2 اتاق خواب 1 حمام 115 متر مربع

آپارتمان

250,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع

آپارتمان ساحلی

1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 145 متر مربع
3 اتاق خواب 3 حمام 145 متر مربع

آپارتمان

800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 136 متر مربع
2 اتاق خواب 1 حمام 136 متر مربع

آپارتمان

860,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 200 متر مربع
2 اتاق خواب 1 حمام 200 متر مربع

آپارتمان

250,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آپارتمان ساحلی

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
10,000,000 تومان
2,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

آپارتمان

330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 115 متر مربع
3 اتاق خواب 2 حمام 115 متر مربع

آپارتمان ساحلی

780,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 172 متر مربع
3 اتاق خواب 1 حمام 172 متر مربع