13 ملک
مرتب سازی توسط
2 ماه
2 ماه

ویلا_دوبلکس_شهرکی

2,650,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 222 متر مربع
2,650,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 222 متر مربع
2 ماه
2 ماه

ویلا_دوبلکس_شهرکی

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
2 ماه
2 ماه

ویلا_همکف_روستایی

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع
750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع
2 ماه
2 ماه

ویلا_دوبلکس_استخردار

1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
2 ماه
2 ماه

ویلا_دوبلکس_شهرکی

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
2 ماه
2 ماه

ویلا_دوبلکس_شهرکی_مدرن

1,950,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,950,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا استخردار روستایی حیاط کاری شده

800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
3 ماه
3 ماه

آپارتمان پنت هاوس ساحلی

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 158 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 158 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا نیم پیلوت شهری

890,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 197 متر مربع
890,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 197 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا دوبلکس استخردار

2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 250 متر مربع
2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 250 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا دوبلکس استخردار ساحلی حیاط سازی

4,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 250 متر مربع
4,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 250 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا استخردار با موقعیت شهری نزدیک دریا

1,300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
1,300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
1 2