21 نتایج یافت شد

کوتاه توسط:
2,000,000 تومان 3,500,000 تومان/شبی
22 اردیبهشت, 1400
کد 3104 – ویلا تریبلکس شهری...
 • اسپلیت
 • استخر
 • انباری
 • بالکن
 • پارکینگ
1,500,000,000 تومان 
22 اردیبهشت, 1400
کد 3449 – ویلا همکف روستایی...
 • اسپلیت
 • پارکینگ
 • جنگلی روستایی
 • حیاط سازی
 • کابینت ام دی اف
1,900,000,000 تومان 
22 اردیبهشت, 1400
کد2717 – ویلا دوبلکس روستای...
 • پارکینگ
 • جنگلی روستایی
 • حیاط سازی
 • کابینت ام دی اف
 • کمد دیواری
2,000,000,000 تومان 
22 اردیبهشت, 1400
کد 3303 – ویلا نیم پیلوت سا...
 • اسپلیت
 • انباری
 • پارکینگ
 • جنگلی روستایی
 • حیاط سازی
1,550,000,000 تومان 
22 اردیبهشت, 1400
کد 2986 – ویلا همکف جنگلی...
 • اسپلیت
 • انباری
 • پارکینگ
 • جنگلی روستایی
 • حیاط سازی
2,800,000,000 تومان 
22 اردیبهشت, 1400
کد 3397 – ویلا دوبلکس...
 • پارکینگ
 • جنگلی روستایی
 • حیاط سازی
 • کابینت ام دی اف
 • کمد دیواری
2,600,000,000 تومان 
22 اردیبهشت, 1400
کد 3400 – ویلا دوبلکس شهری ...
 • انباری
 • بالکن
 • پارکینگ
 • جنگلی روستایی
 • حیاط سازی
4,000,000,000 تومان 
22 اردیبهشت, 1400
کد 3376 – ویلا دوبلکس جنگلی...
 • اسپلیت
 • انباری
 • بالکن
 • پارکینگ
 • جنگلی روستایی
4,500,000,000 تومان 
22 اردیبهشت, 1400
کد 3384 – ویلا نیم پیلوت جن...
 • انباری
 • بالکن
 • پارکینگ
 • جنگلی روستایی
 • حیاط سازی
22 اردیبهشت, 1400
کد 3386 – ویلا دوبلکس استخر...
 • استخر
 • بالکن
 • پارکینگ
 • جنگلی روستایی
 • حیاط سازی