14 نتایج یافت شد

کوتاه توسط:
2,500,000,000 تومان 
02 آبان 1400
کد 3068 – آپارتمان ساحلی...
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
 • حیاط سازی
 • کابینت
02 آبان 1400
کد 3052 – آپارتمان نوساز شه...
 • آسانسور
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
 • حیاط سازی
8,000,000,000 تومان 
02 آبان 1400
کد 3489 – ویلا دوبلکس استخر...
 • استخر سرپوشیده
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
 • حیاط سازی
4,800,000,000 تومان 
02 آبان 1400
کد 3553 – ویلا دوبلکس نوساز...
 • استخر روباز
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
 • حیاط سازی
6,200,000,000 تومان 
02 آبان 1400
کد 3325 – ویلا دوبلکس روستا...
 • استخر سرپوشیده
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
 • حیاط سازی
7,200,000,000 تومان 
02 آبان 1400
کد 3365 – ویلا دوبلکس روستا...
 • استخر سرپوشیده
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
 • حیاط سازی
2,100,000,000 تومان 
02 آبان 1400
کد 3303 – ویلا نیم پیلوت...
 • بالکن
 • پارکینگ
 • حیاط سازی
 • کابینت
 • گرمایش مرکزی
2,800,000,000 تومان 
02 آبان 1400
کد 3223 – ویلا دوبلکس نوساز...
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
 • حیاط سازی
 • کابینت
3,800,000,000 تومان 
02 آبان 1400
کد 3196 – ویلا دوبلکس روستا...
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
 • حیاط سازی
 • کابینت
02 آبان 1400
کد 3194 – آپارتمان نوساز شه...
 • آسانسور
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
 • حیاط سازی