فرق زمین بافت و غیر بافت

انواع بافت زمین برای ساخت در استان مازندران را بشناسید.

به طور کلی چند نوع بافت برای زمین های کشور تعیین شده است. داخل بافت، خارج بافت و چسبیده با بافت است.

انواع سند ملکی برای زمین با بافت ها، ویژگی های فیزیکی و به طور کلی شرایط حقوقی مختلف وجود دارد. لازم است افراد قبل از خرید ملک یا زمین و تدوین قرارداد و سند با انواع بافت و انواع سند های ملکی آشنا شوند. انواع بافت زمین برای ملک موارد زیر می باشند.

داخل بافت: یکی از انواع بافت زمین برای ملک زمین داخل بافت است. بهترین نوع زمین برای ساخت و ساز زمین هایی هستند که در داخل بافت روستا واقع شده اند و برای ساخت و ساز مجوز گرفته اند و مراتب قانونی را گذرانده اند و پرداخت هزینه اضافی برای گرفتن امتیازات آب، گاز، برق و… نیاز نیست.
یکی از مزایا برای ویلاهای موجود در بافت این است که مالک با پرداخت هزینه کم می تواند، در زمان کوتاه و مراحل قانونی برای دریافت سند، تهیه و نصب انشعابات برق و گاز برای ویلای خود در شمال اقدام کند. انواع بافت زمین برای ملک مختلف است.

زمین با بافت مسکونی: زمینی است که در آن ساخت و ساز انجام نشده است، اما مجوز ساخت برای آن از شهرداری و دهیاری گرفته شده است و یا می توان برای آن مجوز ساخت ویلا یا آپارتمان گرفت. افرادی که می خواهند ویلا بسازند، این نوع کاربری مناسب آن ها است و به آسانی می توانند، انشعابات مورد نیاز را انجام دهند.
زمین با بافت زراعی: زمین با بافت زراعی بدین معنا است که در نقشه دهیاری زمین مد نظر در بخش زراعی قرار دارد و ساخت ویلا در آن مانند زمین با بافت باغی است.
زمین با بافت باغی: زمین با بافت باغی بدین معنا است که زمین مد نظر در نقشه دهیاری در بخش بافت باغی واقع شده است و برای ساخت ویلا در این زمین ها دو روش وجود دارد: تغییر کاربری زمین از باغی به مسکونی و بعد از آن دریافت مجوزهای ساخت و ساز و ساخت ویلا بدون عوض کردن کاربری و پرداخت جریمه ساخت و ساز ویلا به دهیاری و گرفتن پایان کار از دهیاری.
خارج بافت: یکی دیگر از انواع بافت زمین برای ملک زمین خارج از بافت است و به زمین هایی می گویند که در طرح هادی و نقشه روستایی واقع نیستند و ساخت و ساز در آن ها غیرقانونی است و به گرفتن مجوز نیاز است. البته امکان واقع شدن این زمین ها در دوره های معین به داخل بافت وجود دارد.
زمین هایی که شرایطی مثل دارا بودن فاصله نزدیک حدود ۵۰ تا ۱۰۰ متری بافت محل یا بلامانع بودن از لحاظ استعلامات مدنظر را دارند، زمین هایی هستند که شرایط الحاق به بافت را دارا می باشند. در برخی موارد ساخت خانه در خارج از بافت را مشاهده می کنید و این نحوه ساخت خارج از بافت قانونی نیست.

هر گونه ساخت و ساز در خارج از طرح هادی ممنوع است و غیرقانونی می باشد و عواقبش بر عهده خود شماست. البته افرادی ساخت و ساز خارج از بافت انجام می دهند، برای این که ملک آن ها وارد بافت شود و با ارزیابی ملک بنا شده در خارج از بافت و پرداخت جریمه می توانند، پایان کار بگیرند.

چسبیده با بافت: یکی از انواع بافت زمین برای ملک زمین چسبیده با بافت است. نزدیک ترین زمین ها به بافت است که ساخت و ساز در آن ها بدون دارا بودن مجوزهای مورد نیاز غیرقانونی است. البته مالکان این زمین ها با پرداخت هزینه ای برای عمران و آبادی روستا به دهیار می توانند، مجوز مورد نیاز را بگیرند.

مراحل گرفتن مجوز ساخت برای زمین های خارج از بافت
اگر زمینی را خریداری کردید که خارج از بافت شهری و روستایی است، باید برای دریافت مجوز فعالیت در این زمینه اقدام نمائید. این گونه معاملات به نام طرح هادی معرفی شده اند. یعنی ویلا در خارج طرح اصلی روستا و شهر واقع شده است.

زمین هایی که برای کشاورزی، پروژه های ساخت و ساز تجاری و مسکونی و کارگاه تولیدی در این وضعیت واقع شده اند، حتما باید مجوز بگیرند. شما به عنوان مشتری زمین وظیفه دارید، قبل از معامله از موقعیت زمین یک استعلام کلی بگیرید و همچنین ارزیابی کنید که زمین در محدوده مجاز واقع شده است یا خیر؟

سند زمین باید دارای اعتبار باشد و همچنین تمام مراحل را قانونی بگذراند، قبل از این که مجوز فعالیت بگیرید، می توانید مجوز ساخت را به آسانی دریافت کنید.

برای گرفتن مجوز زمین های خارج از بافت باید یک نقشه اولیه از وضعیت زمین داشته باشید. این کار را باید از طرف سازمان شهرداری و وب سایت ها که در این زمینه کار می کنند دنبال کنید. مدارک مستند را آماده کنید و در صورت نیاز با یک مشاور راهنما صحبت کنید.

بعد از گرفتن مجوز ساخت زمین خارج از بافت و تایید طرح شما باید زیر ساخت های مورد نیاز را برای گسترش منطقه آماده کنید. به زمین های خارج از طرح به سختی مجوز داده می شود. قوانین خرید و فروش ملک را باید برای خرید ملک در نظر بگیرید.

 

طرح هادی چیست؟
طرح هادی طرحی است که در روستاها صورت می گیرد. بخش هایی از زمین در روستا توسط نقشه بردار نقشه برداری می شود و توصیه هایی مبنی بر این که دارای چه نوع کاربری است و به چه نوع کاربری هایی تغییر می کند، تصمیم گیری می شود و به بنیاد مسکن استان ارسال می شود و جواب آخر دریافت می شود.

این طرح هر چند سال یک بار به صورت اصلاحیه در روستاها انجام می شود. یعنی اگر زمین شما خارج از بافت باشد و دارای فاصله کمی با بافت بود، یک طرح هادی چند سال بعد صورت می گیرد و زمین شما وارد بافت می شود. بافت نقشه طرح هادی است، نقشه طرح هادی برای شما تعیین می کند که ملک داخل بافت مد نظرتان است یا خیر؟ طرح هادی نوعی نقشه راه برای پیشترفت روستا است.

 

طرح الحاق به بافت چیست ؟
در بین زمین های چسبیده با بافت این زمین ها قیمت بیشتری دارند. چون زمانی که وارد بافت می آیند، قیمت بیشتری پیدا می کنند. به همین دلیل خریداری زمین های الحاق به بافت یکی از بهترین شرایط برای سرمایه گذاری است. ساخت ویلا در این زمین ها غیر قانونی می باشد، باید صبر کنید که زمین وارد بافت شود و بعد خانه یا ویلا بسازید.

انواع طرح هادی چیست ؟
طرح هادی دو نوع است. این طرح در روستاها انجام می شود. این طرح نوع کاربری زمین را مشخص می کند و بعد از مشخص کردن آن به بنیاد مسکن استان ارسال می گردد و جواب آن دریافت می شود. انواع طرح هادی موارد زیر می باشند.

طرح هادی روستایی: زمین هایی که در روستاهای کوچک فروخته می شوند و شوراها آن را مهر می زنند، کاربری زمین در آن ها نوشته نمی شود.
طرح هادی شهری: این طرح برای شهرهای کوچک و شهرهایی که تا چند هزار جمعیت دارند، برگزار می شود و مشخص کننده اصول کلی پیشترفت شهر می باشد و بیشتر هدایت پیشترفت شهری مد نظر است. برای شهرهایی که بودجه طرح جامع ندارند و یا امکان برگزاری طرح جامع را دارا نیستند، طرح هادی تهیه می گردد. به طور متوسط هر چند سال یک بار طرح هادی برگزار می شود.

اهداف طرح هادی چیست ؟
طرح هادی اهداف مختلفی دارد. این طرح اهداف مختلفی در روستاها را محقق می کند. این طرح در روستاها صورت می گیرد. طرح هادی هر چند سال یک بار انجام می شود. در صورتی که زمین شما خارج از بافت باشد، یک طرح هادی چند سال بعد برای آن صورت می گیرد. اهداف طرح هادی موارد زیر می باشند.

به وجود آوردن زیر ساخت عمران و گسترش محل و روستا با مد نظر گرفتن شرایط بومی، فرهنگی، اقتصادی و…
تهیه و عرضه عادلانه از درگاه زیرساخت های تسهیلاتی
ارزیابی تسهیلات مربوطه برای بهتر شدن موقعیت مسکن روستانشینان و…
به وجود آوردن شبکه مرتبط درباره هدایت منطقی و عاقلانه عرضه خدمات روستانشینان
به وجود آوردن زیرساخت های گسترش و بهبود وضعیت اقتصادی روستا
پشتیبانی و هدایت فیزیکی روستا
طرح هادی روستا درباره آماده سازی توسعه و آبادی روستاها
ویدئو انواع بافت زمین برای ساخت ملک

 

چه نکاتی درباره انواع بافت زمین برای ملک باید در نظر داشت؟
در هنگام خریداری زمین افراد باید نکاتی را در نظر بگیرند که در صورت توجه به این نکات می توانند، ملک مناسبی را خریداری کنند. انواع بافت زمین برای ملک مختلف است و نکاتی که باید در هنگام خرید زمین به آن توجه کنید، موارد زیر می باشند.

شرایط اقلیمی
ارزیابی توپوگرافی زمین
شرایط دسترسی به موقعیت و امکانات بهداشتی
راه های دسترسی به زمین برای انجام پروژه ها
ارزیابی دقیق قیمت زمین و نوع کاربری آن
بررسی هموار بودن یا ناهمواری زمین برای تردد
بررسی جاذبه های توریستی منطقه برای زمین های دارای کاربری تجاری و توریستی

 

 

*****************************

املاک نگین سبز مازندران سال‌ها تجربه در بازار املاک به شما کمک می‌کنم تا بهترین تصمیمات را در زمینه خرید، فروش، و اجاره ملک بگیرید. اعتقاد ما بر این است که هر فردی شایسته یافتن خانه‌ای است که نه تنها نیازهای او را برآورده کند، بلکه رویاهای او را نیز تحقق ببخشد.
ما با دقت به نیازها و خواسته‌های شما گوش می‌دهیم و با استفاده از دانش و تخصص خود، شما را در مسیر یافتن بهترین گزینه‌های موجود راهنمایی می‌کنیم. از مشاوره اولیه تا امضای قرارداد، ما در کنار شما خواهیم بود تا اطمینان حاصل کنمی که تجربه‌ای راحت و بی‌دغدغه داشته باشید.

مازندران، محمودآباد، خیابان آزادی، نبش دریا ۲۵

وب سایت رسمی املاک نگین سبز:
www.neginesabz.com
ما را در اینستاگرام دنبال کنید:
@Omidnoorani
ما را در تلگرام دنبال کنید:
@neginesabz_channel

شماره های تماس :
۰۹۱۲-۰۵۹-۲۰۶۰
۰۹۱۱-۱۲۷-۶۸۵۸

#آپارتمان_ساحلی
# کمیسیون
#تخفیف
#آپارتمان_ویودریا
#شمال
#مازندران
#محمودآباد
#دریا
#محمودآباد_زیبا
#املاک
#Realestate
#Mahmoudabad
#ویلا
#زمین_بافت
#مشاور_املاک
#خرید_خانه
#فروش-خانه
#خرید_آپارتمان
#اجاره_آپارتمان
#اجاره-خانه
#سرمایه_گذاری
#فروش_زمین
#رهن_خانه
#املاک_مستغلات
#خانه_لوکس
#خانه_نوساز

 

 نظرات کاربران

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید


بروز رسانی در ۱۴۰۳/۰۲/۲۰